نظارت بر پرو‌ژه‌های عمرانی، امری تخصصی، زمان بر و در تمامی مراحل لازم الاجراست. به طور کلی نظارت در سه مرحله مطالعات اولیه طرح، حین اجرا و قبل از بهره برداری با هدف تعیین استانداردها و حدود اجرایی، رفع معایب اجرایی و کنترل فرآیند کلی کار جهت اخذ مجوزهای ساخت و بهره برداری انجام می‌پذیرد. این مجموعه مفتخر به داشتن نیروی انسانی مجرب و متعهد در زمینه فعالیت‌های مهندسی است.

به طور کلی اصول نظارت صحیح بر یک پروژه به شرح زیر می‌باشد.

  1. بررسی تطابق عملیات اجرایی با نقشه‌های تایید شده شهرداری
  2. بررسی تطابق عملیات اجرایی با اصول فنی
  3. بررسی تطابق عملیات اجرایی طبق مقررات ملی و استانداردها
  4. نظارت بر رعایت نکات ایمنی و مقررات آن حین عملیات اجرایی
  5. ارائه کمک‌ها و راهنمایی‌های فنی به مجری در مواقع بروز اشکال در اجرا
  6. یاری کردن مهندس طراح در انجام هرگونه تغییرات در طرح اولیه در نقشه‌های مجدد
  7. تاکید بر تهیه نقشه‌های عین اجرا توسط مجری
  8. تهیه گزارش جهت ارائه به سازمان‌های ذی ربط بر حسب نیاز
  9. کنترل صلاحیت عوامل اجرایی

نظارت

تمامی فعالیت‌های عمرانی نیاز به نظارت توسط ناظر ذی صلاح دارند. حال اینکه در برخی از پروژه‌ها نه یک نفر بلکه یک تیم نظارتی، خواه مقیم و یا غیر مقیم وظیفه نظارت بر پروژه را دارند. با تجمع تیم‌های نظارتی و تعدد آنها در یک پروژه، نظارت عالیه می‌تواند به عنوان یک رکن تصمیم گیر و تصمیم سازدر پروژه‌ها ایفای نقش کند. یکی از مهمترین وظایف دستگاه نظارت، گزارش‌ دهی هر وضع از فعالیت‌ها در هر مرحله به مراجع بالا دستی همچون شهرداری‌ها، نظام مهندسی، کارفرما و … است. این گزارش‌ها در تمامی مراحل از مطالعات اولیه تا بهره برداری به صورت پیوسته انجام می‌پذیرد.

در انتها لازم به ذکر این نکته است که حق نظارت دستگاه نظارت و مسئولیت حرفه‌ای کنترل تمام مراحل نافی مسئولیت‌های مجری و یا حتی کارفرما در قبال فعالیت‌های انجام شده در پروژه نیست و از مسئولیت‌های هیچ یک از طرفین نیز نمی‌کاهد. لذا از تمامی دوستان عزیز خواهشمندیم تا در صورت پذیرفتن مسئولیت نسبت به حدود قانونی و وظایف و اختیارات هر دستگاه اشراف و اطلاع کامل داشته باشد.