درباره شرکت هوملکس

هوملکس در سال ۱۳۹۷ به عنوان یک سیستم توانمند، پویا و سازمانی یادگیرنده به منظور تامین تخصصی بلوک سبک، ابزار و اتصالات دیوارهای غیر باربر و اجرای استاندارد و دقیق کلیه محصولات تاسیس گردیده است.

مجموعه هوملکس فعالیت‌های مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

  • انجام تمامی خدمات مهندسی شامل طراحی، اجرا و مدیریت پیمان
  • تولید و تامین بلوک‌های سبک
  • تولید و تامین انواع چسب و ملات‌های ساختمانی آماده
  • تولید و تامین تخصصی ابزار و اتصالات دیوارهای غیر بابر طبق آیین‌نامه ۲۸۰۰
  • تولید و تامین انواع مش‌های ساختمانی طبق آیین نامه ۲۸۰۰