پـروژه تعاونی آتش نشانی

(شهر تهران)

پـروژه ستاره کیش

(شهر کیش)

پـروژه بابک

(شهر کرج)

پروژه رویال آدرس

(شهر تهران)

پـروژه دیتاسنتر

(شهر تهران)

پـروژه هیراد

(شهر کرج)

پـروژه بیمارستان حضرت رسول

(شهر یزد)

پروژه لوستر سازی دارکار

( شهر تهران )

پروژه ملاصدرا

( شهر کرج )

پروژه پارمیدا

( شهر کرج )

پـروژه بیمارستان دی

(شهر تهران)

پروژه نسیم

( شهرک گلستان )