چسب زن

این دستگاه جهت زدن چسب بر روی تمام سطح رج های افقی استفاده میشود و دارای سایزهای مختلفی است.