فرچه

از این ابزار جهت نظافت و زدودن گرد و غبار از روی بلوک ها بعد از رنده کردن توسط ماله رنده ایی استفاده میشود